खवरपत्रिका

खवरपत्रिका

ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरुको खवरपत्रिका

एनएसआईले वर्षको दुई पटक खवरपत्रिका प्रकाशित गरी ६००० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू र ७५ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गर्दछ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रही प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने प्रमुख वाधकहरूमध्ये स्वास्थ्यकर्मीमा एक्लोपनको अनुभूति हुनुपनि एक हो । एनएसआईले वार्षिक सम्मेलन गरी दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू बीचको सञ्जाल बनाउन सहजीकरणको थालनी गरेको छ । सम्मेलन प्रभावकारी भए तापनि प्रत्येक बर्ष करीव १२० स्वास्थ्यकर्मीहरुले मात्र सो सम्मेलनमा भाग लिन पाउँदछन् । तर्सथ सम्मेलनका सहभागीहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार एनएसआईले सम्मेलनकै उद्देश्यहरु (सञ्जालीकरण, निरन्तर चिकित्सा शिक्षा तथा सरकारी समन्वय) समेट्ने गरी खवरपत्रिका प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

शुरुमा खवरपत्रिका अंग्रेजी र नेपाली दुई भाषामा थियो । हाल यसको पृष्ठ संख्यामा कुनै परिवर्तन नगरी नेपाली भाषामा मात्र प्रकाशित गरिन्छ । खवरपत्रिकाले सफलताका कथाहरू, चुनौती सामनाका नमूनाहरू जो अरुले पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्दछन्, त्यस्ता उदाहरणहरुले जसले अरुलाई हौस्याउन मद्दत गर्दछ । यो खवरपत्रिकाले पनि एनएसआईका अधिकांश कार्य जस्तै असल पक्षको आधार खोज्ने गर्दछ ।