चिकित्सकीय सेवा सहयोग कार्यक्रम

चिकित्सकीय सेवा सहयोग कार्यक्रम

यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको विकट अस्पतालहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो जस अन्तर्गत आधारभूत रुपमा मानव संसाधन, अत्यावश्यक मेडिकल उपकरण र केही हदसम्म अस्पतालका चिकित्सकीय स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलीको बस्ने आवासको सुविधा लगायतमा सहयोग प्रदान गर्दछ । यो कार्यक्रम अस्पतालहरुको चिकित्सकीय सेवाको सुधारको अपेक्षा सहित सातै प्रदेशका विभिन्न तहका ४८ वटा अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 
CSSP Modality_1

कार्यक्रमको ढाँचा
हव अस्पताल – १ विवरण:
चिकित्सकीय सेवाको विभिन्न क्षेत्रहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि स्त्रीरोग/एमडीजीपी (जीपी), इन्टरनल मेडिसिन, अर्थोपेडिक सर्जन, बालरोग, जनरल सर्जन, एनेस्थेसियोलोजिष्ट लगायतका विशेषज्ञहरु सहित मेडिकल अफिसर, प्यारामेडिकल कर्मचारीहरु एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स र वायोमेडिकल उपकरण टेक्निसियनको टोली महत्वपूर्ण रहन्छ । यी विशेषज्ञहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत पदस्थापन गर्नेछ भने एनएसआईले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बोनस प्रदान गर्नेछ । यसको साथै एनएसआईले अस्पतालमा कार्य सम्पादनको वातावरण तयार गर्न सहयोग प्रदान गर्नेछ ।


उद्देश्यः
स्वास्थ्य मन्त्रालयको MD/MS छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट निस्केका विशेषज्ञ डाक्टरहरुबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदानको सुनिश्चित्ता गर्ने ।
प्राइमरी र सेकेण्डरी ए अस्पतालहरु – ४२

विवरण:
एमडीजीपी डाक्टरको नेतृत्वमा आवश्यकतानुसार अन्य चिकित्सकीय टोली (मेडिकल अफिसर, नर्स, एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट, प्यारामेडिक्स र वायोमेडिकल उपकरण टेक्निसियन) को सहयोगमा अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ । एमडीजीपी डाक्टरलाई एनएसआईले वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदस्थापन गर्नेछ भने अन्य चिकित्सकीय टोलीलाई एनएसआईले अस्पताल व्यवस्थापन समिति मार्फत् आवश्यकतानुसार पदस्थापन गर्नेछ । यो कार्यक्रम प्राइमरी र सेकेण्डरी ए तहका अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

उद्देश्यः
यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको जीवन बचाउने चिकित्सकीय सेवाको शुरुवातसँगै सुधार गर्नु र एमडीजीपी डाक्टरको नेतृत्वमा शल्यक्रियाको सेवा प्रदान गर्नु रहेको छ ।

स्थानीय तहका स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरु – ५

विवरण:
सबै पालिकाहरुमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप स्थानीय तहको सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय तहका स्तरोन्नति भएका ५ वटा प्राइमरी तहका अस्पतालहरुमा चिकित्सकीय सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ ।

उद्देश्यः
यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको यी अस्पतालहरुमा मेडिकल अफिसरको नेतृत्वमा २४सै घण्टा इमरजेन्सी सेवा सहित आधारभूत आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता गर्नु रहेको छ ।

CSSP Support Components1

कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका जिल्लाहरु:
CSSP Program Map- Nepali

Share this: