जिल्ला अस्पताल सहयोग कार्यक्रम

जिल्ला अस्पताल सहयोग (DHS) कार्यक्रम


सन् २०१४ मा एनएसआईको दुई वटा कार्यक्रमहरु ग्रामीण कर्मचारी सहयोग कार्यक्रम (RSSP) तथा अस्पताल व्यवस्थापन सुदृढिकरण कार्यक्रम (HMSP) गाभियो र नयाँ कार्यक्रम जिल्ला अस्पताल सहयोग (DHS) कार्यक्रमको निर्माण भयो ।

उद्देश्यहरु

यस कार्यक्रमका उद्देश्यहरु यस प्रकार छन्:

  • नेपालका सरकारी जिल्ला अस्पतालहरुमा चिकित्कीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुका साथै क्षमता वृद्धि गर्ने ।
  • मानव संस्थाधन तैनाथी गर्ने काम तथा अस्पताल व्यवस्थापनमा उपयुक्त नमूनाको प्रस्तुत गर्ने जसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो पद्दतिमा समावेश गर्न सकोस् ।

 

Share this: