मिड लेभल प्राक्टिकम (एमएलपी)

मध्यम तहको चिकित्सा अभ्यास (एमएलपी)

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा टोलीको मेरुदण्डको रुपमा रहेका पारामेडिक्सहरूलाई चिकित्सा सीप प्रदान गर्ने ।

राष्ट्रिय आवश्यकता

  • अध्ययनले देखाए अनुसार निजी संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त गरेका मध्यम तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको चिकित्सा सीपमा कमजोरी रहेको छ ।
  • मध्यम स्तरका स्वास्थ्यकर्मीले मुख्य रुपमा अस्पतालभन्दा बाहिर चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछन् ।

कोर्स विवरण

  • ६० दिने कोर्स ।
  • २० सामान्य लक्षणहरू (अल्गोरिधमको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने) र १० सामान्य चिकित्सा विधिमा केन्द्रित ।

परिणाम

  • परीक्षणको अवधिमा तालिम लिएकाहरुले आफ्नो औसत सीपलाई ३७ देखि ९३% सम्म बढाएका छन् ।
  • सरकारले यो कोर्सलाई हेअ तथा अहेवको राष्ट्रिय तालिमको कोर्समा सम्मिलित गर्न स्वीकारेको छ (करिब ६०००) ।

 

Share this:
नेपालका राम्रा ग्रामीण अस्पतालहरूमा गरेको क्लिनिकल अभ्यास र अनुभवबाट एमएलपीका विद्यार्थीहरूले सिक्दछन् ।