दक्ष प्रसुति सहयोगी (एसबिए)

दक्ष प्रसुति सहयोगी (एसबिए)

गर्भवती महिलाहरुको घर नजिकै सुरक्षित प्रसुति सेवा

राष्ट्रिय आवश्यकता

  • अस्पताल बाहेक अन्य ठाउँमा डाक्टरहरूको कमी छ भने अस्पतालहरू भित्र डाक्टरहरूले आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरु उपलब्ध गराउन सक्दैनन् ।
  • नेपालले सन् २०१५ सम्ममा ५००० एसबिएहरूलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ ।
  • सरकारले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य ५ हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको  छ ।

कोर्स विवरण

  • नर्सहरूको लागि दुई महिना, एमडीजीपी र इदन्थबलभ डाक्टरहरूको लागि अझै छोटो ।
  • २७ चिकित्सकीय सीपहरूमा तालिम प्रदान ।

परिणामहरू

  • विभिन्न संजालका अस्पतालहरुबाट १७९७ जनालाई तालिम दिइसकिएको ।
  • राष्ट्रिय प्रणालीमा एनएसआई एसबिए निर्माणको एक महत्वपूर्ण अंग हो ।
Share this:
एसबिएका विद्यार्थीहरू स्तरीय चेकलिस्टका आधारमा दक्षता हासिल गर्दछ ।