तालिमको फलोअप

तालिम पश्चातको फलोअप कार्यक्रम

तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको कार्यस्थलमा सहयोग प्रक्रिया ।

तालिम पछि के त ?
तालिमको दिगो प्रभाव के हो ?
के अनुगमन तथा सहयोग कार्यक्रमले तालिमको प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ ?

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संयोजन र आफ्ना साझेदार संस्थाहरूको प्रशिक्षकहरूको सहयोगमा एनएसआईले विभिन्न तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यस्थलमै गई अनुगमन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ ।  यस कार्यक्रम अन्तर्गत यी निम्न तत्वहरू पर्दछन् :

  • ज्ञान/सीपको मूल्याङ्कन
  • कार्य अनुकुल वातावरणको मूल्याङ्कन
  • तालिम पश्चात् स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूको कार्यस्थलमै गई कोचिङ्ग

यो कार्यक्रमले सुपरिवेक्षकहरू, प्रशिक्षकहरू, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिन सहयोग गर्दछ । यो कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र/एनएसआईका सबै तालिमहरूको अत्यावश्यक पक्षहरुको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । एनएसआईले आ.व. २०७३/७४ मा विभिन्न समूहमा सम्पन्न गरेको फेपलाई तलको टेबलमा देखाईएको छ ।

जिल्लाहरु

एसविए एमएलपी एएसी  ओटीटीएम विएमइटी विएमइएटी एक्सरे ल्याव
अर्घाखाँची
               
बारा २०            
दाङ्ग            
धनकुटा  १८              
धनुषा                
गोरखा              
कपिलवस्तु                
कास्की              
काठमाडौं              
लमजुङ्ग  ३७
 ११            
महोत्तरी            
म्याग्दी ३१        
पर्वत २९ ११            
प्यूठान            
सल्यान २६  १३    
जम्मा
१६१
५६

 

Share this:
एसबिएको फलोअप