तालिमको फलोअप

तालिम पश्चातको फलोअप कार्यक्रम

तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको कार्यस्थलमा सहयोग प्रक्रिया ।

तालिम पछि के त ?
तालिमको दिगो प्रभाव के हो ?
के अनुगमन तथा सहयोग कार्यक्रमले तालिमको प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ ?

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संयोजन र आफ्ना साझेदार संस्थाहरूको प्रशिक्षकहरूको सहयोगमा एनएसआईले विभिन्न तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यस्थलमै गई अनुगमन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ ।  यस कार्यक्रम अन्तर्गत यी निम्न तत्वहरू पर्दछन् :

  • ज्ञान/सीपको मूल्याङ्कन
  • कार्य अनुकुल वातावरणको मूल्याङ्कन
  • तालिम पश्चात् स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूको कार्यस्थलमै गई कोचिङ्ग

यो कार्यक्रमले सुपरिवेक्षकहरू, प्रशिक्षकहरू, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिन सहयोग गर्दछ ।

यो कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र/एनएसआईका सबै तालिमहरूको अत्यावश्यक पक्षहरुको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो कार्यक्रमबाट तयार गरेका प्रतिवेदनहरू निम्न लिङ्कहरूमा क्लिक गरी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

बायोमेडिकल उपकरण सहायक प्राविधिक

BMEAT FEP#1 (2008)

दक्ष प्रसुति सहयोगी

SBA FEP#1 (2010)

मिड लेभल प्राक्टिकम (एमएलपी)

बझाङ्ग FEP#1 (2011), दोलखा FEP#2 (2011)

एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट

AA FEP#1 (2011-12)

 

Share this:
एसबिएको फलोअप