तालिम नक्सा

विभिन्न जिल्लाबाट तालिम लिएका सहभागीहरुको नक्सा

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशनमा तालिम साझेदारहरूको सञ्जालसँग सहकार्य गरी एनएसआईले सन् २००६ देखि २०१८–१९ सम्ममा ५७९० जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिइसकेको छ ।

तालिम

जम्मा

आ.व. २०१८–१९

दक्ष प्रसुतिकर्मी

स्टाफ नर्सको लागि ६० दिने

२४२९

२३८
 

मेडिकल अफिसरको लागि ७० दिने

६८

११

मिड लेभल प्राक्टिकम

२२१९ ३३२
बायोमेडिकल उपकरण डिबीइइ ५९ २०
  विएमइटी १४३ -
  विएमइएटी २४१ १६
  विएमइटी ल्याव
७९ १०
  कोल्ड चेन
५६ १०
  एक्स–रे ९१ १०
एनेस्थेसिया एएसी ११३ २१
  एएयू २२ -
  सेफ कोर्स ७६ २१
अपरेशन थियटर तालिम व्यवस्थापन
१२२ ४७
अल्ट्रसाउण्ड ५२ -
प्राइमरी इमरजेन्सी केयर २० २०
जम्मा   ५७९० ७५६

यी मध्ये ९०% भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी छन् जो पहिलेकै आफ्नै कार्यस्थलमा फर्किसकेका छन् । प्रारम्भिक अनुगमन सर्वेक्षणहरूका अनुसार धेरैजसो तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा टिकाइराख्नु पर्ने देखिएको छ ।

Training Map_2018-19_Final_Nep

Share this: