अनुसन्धान

निक साईमन्स इन्स्टिच्यूटले मुख्यतः दुईवटा उद्देश्यका लागि अनुसन्धान गर्दछ — एनएसआईका रणनीतिबारे जानकारी दिन र अध्ययनबाट निस्केका परिणामलाई सुढृढीकरण गर्न एड्भोकेसी गर्ने । सम्बन्धित कार्यशाला गोष्ठीहरूलेपनि ती उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछन् ।

एनएसआईका अध्ययनहरूले उसको परिदृश्य (vision) पछ्याउँछन् जस अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुमा केन्द्रित रही ग्रामीण स्वास्थ्यसेवालाई सुधार गर्नु रहेको छ । अध्ययन अनुसन्धानहरू, पुनरावलोकनहरू र बैठक गोष्ठीहरूमध्ये केही राष्ट्रको आधिकारिक कागजातको रुपमा रहेका छन् भने अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन् ।

Share this: